Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny 2016

   W dniach 10, 11 i 12 marca 2016 r. Nadleśnictwo Starogard przeprowadzi inwentaryzację zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Działania będą zsynchronizowane z działaniami Kół Łowieckich
  Celem inwentaryzacji jest określenie kondycji zdrowotnej zwierzyny, struktury wiekowej i płciowej populacji. Wyniki będą wykorzystane w gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych.
   Metoda pędzeń próbnych polega na liczeniu zwierząt przemieszczających przez fragment lasu w kierunku obserwatorów, których zadaniem jest rozpoznanie i policzenie zwierzyny. W praktyce pędzenia przeprowadza się na ok. 10% powierzchni leśnej obszaru, dla którego prowadzona jest ocena – wyniki następnie przelicza się na całość powierzchni leśnej.