Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia absolwentów szkół średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP.

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym

Plik do pobrania - pismo: