Lista aktualności Lista aktualności

ŻYWY POMNIK w Nadleśnictwie Lipusz - podsumowanie

20 października br. Nadleśnictwo Starogard uczestniczyło w historycznym wydarzeniu

20 października na terenie Nadleśnictwa Lipusz, Leśnictwa Kłodno, pracownicy naszej jednostki wraz z harcerzami Chorągwi Gdańskiej wspólnie odnawiali powierzchnię pohuraganową.

Posadzone drzewa z lotu ptaka przedstawiają wizerunek orła – godła naszego Państwa. Wizerunek ten ma szerokość ok. 310 m.

Jak wspominaliśmy we wcześniejszym artykule miejsce tej akcji nie jest przypadkowe. Leśny orzeł ,,wylądował” w miejscu stworzonym przez samą naturę, która pozbawiła ten teren drzew ponad rok temu. Symbolika tego obszaru jest przy tym wyjątkowa, bowiem zachodnia granica Nadleśnictwa Lipusz była równocześnie granicą, odrodzonego w 1918 roku, Państwa Polskiego. Ten żywy pomnik stał się trwałym wspomnieniem tamtego czasu.

Dendroglif powstał w zgodzie z zasadami sztuki leśnej, dzięki odpowiedniemu doborowi gatunków do warunków siedliskowych tego miejsca. Sylwetkę ,,orła” wypełniła brzoza w otoczeniu sosny. Wiosną na tle sosnowej zieleni wyróżniać się będzie jasną, świeżą zielenią liści, która latem stanie się intensywniejsza i głębsza. Jesienią przez około 2-3 tygodnie orzeł się ,,zazłoci”. Późną jesienią, przez całą zimę i  w okresie przedwiośnia barwy sylwetce ,,orła” będą nadawały białe pnie drzew na tle leśnego gruntu. Oczywiście wszystko to będzie widoczne z lotu ptaka – gdy posadzone drzewka wyrosną i stworzą młodnik.

Mamy nadzieję,  że w ten sposób, przez następne 100 lat ,,orzeł” przypominał będzie o historii, zarówno tego wyjątkowego dnia jak i historii Odrodzonej Ojczyzny.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

Dodatkowe informację znajdą Państwo na stronie:

1. Stronie głównej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: >> KLIKNIJ <<

2. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku >>KLIKNIJ<<

 

- to samofinansująca się państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentująca Skarb Państwa;
- prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną na terenie Polski - na powierzchni 7,6 miliona ha, dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
- w 2017 roku 34% wszystkich kosztów, co stanowi 2,9 miliarda złotych przeznaczyło na cele publiczne m. in.:
  -- 2,0 miliardy złotych do budżetu Państwa;
  -- 270 milionów złotych do samorządów;
  -- 66 milionów złotych na Parki Narodowe;
  -- 48 miliony złotych na badania naukowe;
  -- 38 milionów złotych na budowę i remonty dróg lokalnych.

W materiale wykorzystano informacje zawarte na stronach:
http://www.cilp.lasy.gov.pl
http://www.gdansk.lasy.gov.pl

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym