Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się Izba Edukacji Ekologicznej, dwie Wiaty edukacyjne oraz jedną ścieżkę dydaktyczną. Obiekty przyrodniczo-edukacyjne, utworzone zostały przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

Oferta edukacyjna

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zaprasza dzieci i młodzież (od 5 do 19 lat) do wzięcia udziału w konkursach.