Asset Publisher Asset Publisher

Drewno energetyczne

Nadleśnictwo uczestniczy w realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pod nazwą: „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa”.  Zadaniem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i wdrożenie oraz standaryzacja technologii pozyskiwania energii z biomasy leśnej przy maksymalnym ograniczeniu lub eliminacji emisji czynników szkodliwych. W ramach projektu planowane jest m.in. wybudowanie co najmniej 17 składów drewna dla przechowywania biomasy leśnej.

W Nadleśnictwie Starogard powstanie w związku z niniejszym projektem skład drewna o powierzchni ok. 3 ha, zlokalizowany przy drodze krajowej nr 22 w leśnictwie Swarożyn w oddz. 111 f. Opracowana koncepcja składu zakłada między innymi ogrodzenie, oświetlenie i monitoring placu, utwardzenie placów składowych, manewrowych i postojowych, budowę boksów na zrębki, utwardzenie placu bocznicy kolejowej, budowę kwatery promocji budownictwa drewnianego, budowę budynku promocji dziczyzny oraz zakup pojazdu do ładowania surowca drzewnego i ładowarki czołowej.