Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w :

 Sortymenty:

  - drewno średniowymiarowe iglaste i liściaste S3b tj. żerdzie I i II klasy

  - papierówki iglaste i liściaste S2a i S2b

  - drewno średniowymiarowe S4 iglaste i liściaste (opał)

  - drewno małowymiarowe iglaste i liściaste M1 i M2 oraz zbieranina, leżanina opałowa, choinki i użytki uboczne

  • biurze Nadleśnictwa codziennie w dni robocze w godzinach 800-1500

 Sortymenty:

  - drewno wielkowymiarowe iglaste i liściaste WA0, WB0, WC0, WD

  - drewno średniowymiarowe kopalniaki S10

  - drewno średniowymiarowe iglaste i liściaste S2A i S2B

Cennik na drewno

Cennik detaliczny drewna stosowego (zł/m3, zł/mp)

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna

  • w ramach rokowań internetowych:

     - Portal leśno-drzewny

     - e-drewno

Zakupione drewno wywozi się na koszt własny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa, pod nr tel. 58 56 33 267, lub w poszczególnych leśnictwach.