Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

W ostatnich latach Nadleśnictwo uzyskało znaczne środki zewnętrzne na realizację projektów z zakresu hodowli i ochrony lasu, edukacji leśnej oraz remontów i przebudowy infrastruktury drogowej

Najważniejsze z nich to:

  • „Budowa deszczowni na szkółce leśnej Jabłowo" – kwota dofinansowania: 857 400,00 zł
  • „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Starogard poprzez przebudowę drogi leśnej przeciwpożarowej nr 48 w leśnictwie Boroszewo i Swarożyn." – kwota pomocy: 1 702 927,00 zł
  • Odtworzenie potencjału przyrodniczego i produkcyjnego lasów uszkodzonych w wyniku wichury z dnia 11.06.2010r. poprzez odnowienie powierzchni leśnych - na gruntach w zarządzie PGL LP oraz w lasach właścicieli prywatnych." – kwota pomocy: 1 383 799,00 zł
  • „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa dostępności powierzchni uszkodzonych w wyniku wichury w zachodniej części leśnictwa Jastrzębce poprzez budowę drogi leśnej." – kwota pomocy: 1 850 659,00 zł
  • „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa dostępności powierzchni uszkodzonych w wyniku wichury we wschodniej części leśnictwa Jastrzębce poprzez budowę drogi leśnej." – kwota pomocy: 670 805,00 zł
  • Coroczna realizacja zadań z ochrony przyrody finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
  • Likwidacja nielegalnych składowisk śmieci z terenów leśnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.